Účetnictví:

 • účetní poradenství
 • komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
 • rekonstrukce účetnictví předchozích let
 • metodické vedení a spolupráce při sestavování účetních závěrek klientů

Daňové poradenství:

 • poskytování daňového poradenství pro organizace i jednotlivce
 • odklad termínu pro podání a placení daně z příjmu
 • zpracování daňových přiznání
 • daňové dohlídky v sídle firem zákazníků
 • optimalizace daňové povinnosti
 • poradenské služby při ukončení podnikání

Ostatní služby:

 • zpracování znaleckých posudků v oblasti ekonomiky pro firmy i státní instituce
 • zpracování finančních analýz
 • vyhodnocování finančních ukazatelů
 • tvorba vnitřních směrnic
 • zpracování podkladů pro dotační programy

Daňové novinky od 2015

Pro rok 2015 nemá dojít ke změně v základu daně ani v sazbách daně z příjmů fyzických osob. Nadále tedy zůstává zachována superhrubá mzda i solidární zvýšení daně, definitivně se ruší plánovaný odvod z úhrnu mezd (JIM novela). Nově ale bude možnost pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně započíst daňovou ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů oproti příjmům ze závislé činnosti dle § 6 zákona.

Zákon o DPH

V závěru roku 2014 byly přijaty celkem tři významné novely zákona o dani z přidané hodnoty a to zákon č. 196/2014 Sb., 262/2014 Sb., a 360/2014 Sb. Stručný přehled nejvýznamnějších změn je uveden v příloze.