Sídlo firmy:

Kanceláře:

JKR - audit s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4 - Krč
JKR - audit s.r.o.
Prokopa Holého 511/1
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26759357
DIČ: CZ26759357
mail:
office@jkraudit.cz
kunesova@jkraudit.cz
rauerova@jkraudit.cz
grafova@jkraudit.cz
cervenkova@jkraudit.cz

tel: 569 422 028-029,033
fax: 569 422 032

Kde nás najdete?


Daňové novinky od 2015

Pro rok 2015 nemá dojít ke změně v základu daně ani v sazbách daně z příjmů fyzických osob. Nadále tedy zůstává zachována superhrubá mzda i solidární zvýšení daně, definitivně se ruší plánovaný odvod z úhrnu mezd (JIM novela). Nově ale bude možnost pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně započíst daňovou ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů oproti příjmům ze závislé činnosti dle § 6 zákona.

Zákon o DPH

V závěru roku 2014 byly přijaty celkem tři významné novely zákona o dani z přidané hodnoty a to zákon č. 196/2014 Sb., 262/2014 Sb., a 360/2014 Sb. Stručný přehled nejvýznamnějších změn je uveden v příloze.