JKR-audit s.r.o. - klade velký důraz především na osobní přístup ke všem svým klientům. Za cíl si firma vytyčila vždy především spokojenost zákazníků. Snažíme se o důsledné využívání nejnovějších informací a technologií při poskytování našich služeb. Významný podíl na úspěšnosti firmy má i vysoká odborná kvalifikace a seriózní přístup k našim klientům. Firma má to potěšení pomáhat firmám, společnostem či podnikatelům a při dané spolupráci vytvářet dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře a loajalitě.

* * *


Od roku 1996 jsme členem "Komory daňových poradců" registrováni pod číslem 2182
 
Od roku 1997 jsme také členem "Komory auditorů ČR" registrováni pod číslem 1740

Daňové novinky od 2015

Pro rok 2015 nemá dojít ke změně v základu daně ani v sazbách daně z příjmů fyzických osob. Nadále tedy zůstává zachována superhrubá mzda i solidární zvýšení daně, definitivně se ruší plánovaný odvod z úhrnu mezd (JIM novela). Nově ale bude možnost pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně započíst daňovou ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů oproti příjmům ze závislé činnosti dle § 6 zákona.

Zákon o DPH

V závěru roku 2014 byly přijaty celkem tři významné novely zákona o dani z přidané hodnoty a to zákon č. 196/2014 Sb., 262/2014 Sb., a 360/2014 Sb. Stručný přehled nejvýznamnějších změn je uveden v příloze.