Daňové novinky od 2015

Pro rok 2015 nemá dojít ke změně v základu daně ani v sazbách daně z příjmů fyzických osob. Nadále tedy zůstává zachována superhrubá mzda i solidární zvýšení daně, definitivně se ruší plánovaný odvod z úhrnu mezd (JIM novela). Nově ale bude možnost pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně započíst daňovou ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů oproti příjmům ze závislé činnosti dle § 6 zákona.

Zákon o DPH

V závěru roku 2014 byly přijaty celkem tři významné novely zákona o dani z přidané hodnoty a to zákon č. 196/2014 Sb., 262/2014 Sb., a 360/2014 Sb. Stručný přehled nejvýznamnějších změn je uveden v příloze.